M obis E lectronic S ervisni C entar d.o.o. Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

Uvjeti korištenja

Pravne napomene

Svako korištenje www.mesc.ba podložno je niže navedenim uvjetima:

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.mesc.ba ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Mobis-electronic Servisnog centra ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Mobis-electronic Servisnom centru ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća i sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Mobis-electronic Servisni centar (MESC) se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Mobis-electronic Servisni centar (MESC) nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Mobis-electronic Servisni centar (MESC) se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. Mobis-electronic Servisni centar (MESC) može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo uz dobrovoljni pristanak korisnika. Mobis-electronic Servisni centar (MESC) će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Mobis-electronic Servisni centar (MESC) a na zadovoljstvo korisnika. Mobis-electronic Servisni centar (MESC) se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Mobis-electronic Servisni centar (MESC) zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Mobis-electronic Servisni centar d.o.o. zadržava pravo promjena cijena pojedine usluge i proizvoda, bez prethodne najave.

  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/huawei-HR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/lg-HR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/nokiaCare-HR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/alcatel-HR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/bhtelecom-partner-footerBanners.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/hteronet-partner-footerBanner.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/m-tel-partner-footerBanners.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/wiko-HR-400x120.jpg