M obis E lectronic S ervisni C entar d.o.o. Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

Česta pitanja

1. Zašto garancija ne pokriva mehaničko oštećenje displeja?

Prema uslovima garantnog lista, garancija neće biti uvažena ukoliko je nakon pregleda utvrđeno oštećenje koje je nastalo grubim djelovanjem na uređaj tj. djelovanjem sile (uključujući, bez ograničenja, oštećenja nastala od oštrih predmeta, savijanjem, stiskanjem ili padom itd.) nažalost, prisutnost pomenutog oštećenja nismo u mogućnosti da otklonimo unutar garantnih okvira.

2. Zašto se maske i dijelovi isključivo moraju mijenjati u servisu?

Određeni dijelovi uređaja (poput express maski, poklopci baterije i sl.) se mogu kupiti unutar servisa pa ih nije potrebno servisno mijenjati, međutim, svi ostali dijelovi zahtijevaju specifične uslove otvaranja uređaja i način ugradnje. Navedenim akcijama želimo izbjeći svaku mogućnost stvaranja eventualnih neočekivanih poteškoća koje mogu nastati nestručnim i neovlašćenim ugradnjama, uz napomenu da za svaki ugrađeni dio servis daje šestomjesečnu garanciju i da će svaki pokušaj neovlaštenog i nestručnog servisa rezultirati ukidanjem garancije.

3. Da li na svakom modelu svijetli tastatura dok se kuca?

Ne obavezno. Određeni modeli uređaja imaju senzore za svjetlost i ukoliko je osvjetljenje odgovarajuće tastatura neće biti osvijetljena, a u cilju uštede energije i produženja vremenskog perioda trajanja baterije.

4. Kako se može pojačati ili stišati zvuk u slušalici? (uopšteno)

Navedenu radnju možete izvršiti u toku razgovora pomoću navigacijskih tastera (lijevo ili desno) ili ukoliko uređaj ima bočne tastere pritiskom na tastere za pojačavanje ili stišavanje zvuka (+/-)

5. Da li se u servisu dekodiraju tj. otključavaju uređaji?

Naglašavamo da unutar servisa nije moguće izvršiti otključavanje uređaja. Napominjemo da mobilni uređaji kupljeni u jednoj od poslovnica Mobis electronic-a imaju mogućnost rada sa svim mrežama pa iste nije potrebno ''otključavati''.

6. Šta učiniti kada memorijska kartica traži kod nakon servisa?

Ukoliko memorijska kartica nakon servisa traži kod za otključavanje kako bi korisnik iste bio u mogućnosti pristupiti podacima, dolazimo do zaključka da je kartica prethodno koristila nekakav oblik zaštite privatnog karaktera. Servis nije u mogućnosti znati koji ''ključ'' za otključavanje se koristio pa je rješenje koje možemo ponuditi formatiranje memorijske kartice, međutim, navedenom radnjom se gubi sav prisutan sadržaj na istoj.

 • Kontakti
 • Vezani dokumenti
Mobis-electronic Servisni centar d.o.o. - Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

Mobis-electronic Servisni centar d.o.o.Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

 • Adresa:: Maršala Tita 6 , 71000 Sarajevo
 • Tel/Fax: +387 33 715 595
 • E-mail: mesc@mesc.ba

Pošaljite upit

 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/huawei-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/lg-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/nokiaCare-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/alcatel-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/bhtelecom-partner-footerBanners.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/hteronet-partner-footerBanner.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/m-tel-partner-footerBanners.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/wiko-HR-400x120.jpg