M obis E lectronic S ervisni C entar d.o.o. Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

MESC Beograd

Mobis Electronic servisni centar d.o.o - Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10v, 11070 Novi Beograd - Srbija

Tel: +381 (0) 11 313 2820
Fax: +381 (0) 11 313 2821
E-mail: servisnicentar@mesc.rs | office@mesc.rs

PIB: 106096788
Matični broj: 20533234
Broj žiro računa: 265-1040310001571-98

Za dodatna pitanja i komentare molimo Vas da ispunite obrazac klikom na POŠALJITE UPIT. Hvala!

  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/huawei-HR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/lg-HR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/nokiaCare-HR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/alcatel-HR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/bhtelecom-partner-footerBanners.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/hteronet-partner-footerBanner.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/m-tel-partner-footerBanners.jpg
  • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/wiko-HR-400x120.jpg