M obis E lectronic S ervisni C entar d.o.o. Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

Kontakt informacije

Mobis-electronic Servisni centar d.o.o.
Maršala Tita 6, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 715 595 | +387 33 715 596
Fax: +387 33 715 595
Web adresa: www.mesc.ba
Službeni email tvrtke: mesc@mesc.ba
ID Broj: 4201409760007
PDV Broj: 201409760007
Žiro računi:
Unicredit Banka - 3386902233248284 BAM
SparkasseBanka - 1990490056422037 BAM

 

 

KONTAKTI:

UPRAVA (opšti upiti i informacije)
Tel: +387 33 715 595
Fax: +387 33 715 595
Email: mesc@mesc.ba

REKLAMACIJE
Tel: +387 33 715 596 | +387 33 715 597
Email: mesc@mesc.ba

INFORMACIJE O SERVISU (za Bosnu i Hercegovinu)
ONLINE PROVJERA RADNOG NALOGA
Tel: +387 33 715 596
Email: mesc@mesc.ba

 • Kontakti
Mobis-electronic Servisni centar d.o.o. - Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

Mobis-electronic Servisni centar d.o.o.Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

 • Adresa:: Maršala Tita 6 , 71000 Sarajevo
 • Tel/Fax: +387 33 715 595
 • E-mail: mesc@mesc.ba

Pošaljite upit

 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/huawei-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/lg-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/nokiaCare-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/alcatel-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/bhtelecom-partner-footerBanners.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/hteronet-partner-footerBanner.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/m-tel-partner-footerBanners.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/wiko-HR-400x120.jpg