M obis E lectronic S ervisni C entar d.o.o. Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

Windows Phone - česta pitanja

1. Kako kreirati "Microsoft live account/Korisnički račun"

Ukoliko ne posjedujete svoj "Live account/Korisnički račun" (vaš.mail@hotmail.com, vaš.mail@live.com, vaš.mail@outlook.com...) koji Vam je potreban da bi ste koristili sve mogućnosti Vašeg Windows phone uređaja, isti možete kreirati na sljedeći način:

 • Slijedite uputstva za konfigurisanje na telefonu sve dok ne stignete do ekrana "Vodite sinhronizovan život".
 • Dodirnite "Kreiraj nalog", a zatim sledite uputstva.

Ukoliko je Vaš uređaj već podešen, ali niste kreirali nalog, novi možete kreirati na sljedeći način:

 • Na početnom zaslonu -> prijeđite lijevo na "Podešavanja" -> "E-pošta + nalozi".
 • Dodirnite "Dodajte nalog" -> "Microsoft nalog
 • Na ekranu Vodite sinhronizovan život dodirnite Kreiraj nalog, a zatim sledite uputstva za podešavanje naloga.

2. Kako vratiti tvorničke postavke?

Na početnom zaslonu -> prijeđite lijevo na "Podešavanja" -> "O telefonu" -> kliknite "resetuj telefon"

3. Kako postaviti melodiju zvona?

Na početnom zaslonu -> prijeđite lijevo na "Podešavanja" -> "zvono+zvukovi" -> odaberite melodiju zvona koju želite postaviti

4. Kako koristiti uređaj za pohranu podataka poput USB memorije?

Jednostavnim spajanjem uređaja na USB port računara (Win7, Win8)

5. Kako dodati brojeve s popisa zadnjih popisa (Call Log) u kontakte?

Ako želite dodati broj s popisa, možete kliknuti oznaku sa desne strane broja, a zatim u odabrati tipku na dnu ekrana nakon čega će Vam se ponuditi da odaberete postojeći kontakt ili da tipkom "+" dodate novi.

6. Kako promijeniti izgled pozadine na ekranu telefona?

Na početnom zaslonu -> prijeđite lijevo na "Podešavanja" -> "Početni ekran+Tema" -> promijenite "Pozadina" i "Accent color"

Dodirom na "odaberi sliku” možete odabrati sliku za pozadinu Vašeg početnog ekrana.

 • Kontakti
Mobis-electronic Servisni centar d.o.o. - Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

Mobis-electronic Servisni centar d.o.o.Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

 • Adresa:: Maršala Tita 6 , 71000 Sarajevo
 • Tel/Fax: +387 33 715 595
 • E-mail: mesc@mesc.ba

Pošaljite upit

 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/huawei-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/lg-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/nokiaCare-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/alcatel-HR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/bhtelecom-partner-footerBanners.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/hteronet-partner-footerBanner.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/m-tel-partner-footerBanners.jpg
 • http://www.mesc.ba/Repository/Banners/wiko-HR-400x120.jpg